PARTNER: ONDERNEMERSFONDS CULEMBORG

Met trots presenteren wij één van onze partners: Ondernemersfonds Culemborg

Ondernemersfonds Culemborg heeft als doelstelling ‘het stimuleren van Culemborgse ondernemers ten behoeve van stadsbrede, gebiedsgerichte of sectorgerichte collectieve initiatieven’, of anders gezegd: Ondernemersfonds Culemborg financiert projecten die de economie van Culemborg versterken!

Voor meer informatie: http://www.ondernemersfondsculemborg.nl/